Търговия

Търговската дейност на фирма "Агротоп" ЕООД обхваща:

  • семена от зърнени житни,
  • маслодайни,
  • фуражни и зеленчукови култури
  • растително-защитни препарати за опазване на културите от болести, неприятели и плевели минерални торове – азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани листни торове, растежни регулатори и други
Нагоре