Селекция и семепроизводство

Агротоп

Хибрид 15

Растения - жизнени, с умерен растеж и добра облистеност
Стъбла - дължина 1,5 ÷ 2,0 м
Листа - средно големи, слабо нарязани, с тъмно-зелено оцветяване. Растенията са еднодомни, с мъжки и женски цветове.
Плодове
- леко продълговати, сегментирани, с тегло 2,5 ÷ 3,5 кг. Кората е жълта, покрита с гъста мрежа. Месетата част е светлооранжева, нежна с много добър вкус и приятен аромат.
Устойчивост - устойчив е на болестта брашнеста мана.
Вегетационен период - 82 ÷ 84 дни.

Нагоре