Селекция и семепроизводство

Агротоп

Хибрид 1 F1

Растения - жизнени, с умерен растеж и добра облистеност, с еднодомен тип на цъфтеж.

Стъбла - дължина 1,8 ÷ 2,2 м Листа - средно големи, слабо нарязани, с тъмно-зелено оцветяване.

Плодове - елипсовидно удължени, сегментирани на резени със златисто-жълта кора и много добри вкусови качества. Месестата част е сравнително дебела, жълто-оранжева със слабо сипкава консистенция. Имат добър вкус и аромат. Плодовете са сравнително големи 2 ÷ 3 кг.

Вегетационен период - 80 дни.

Продуктивност - 4-5 т/дка.

Предназначение - подходящ е за ранно полско производство и за форсирано отглеждане под полиетиленови тунели.

Нагоре