Криста F1

Салатен хибрид краставици - със силно вегетативно развитие, с добре развити странични разклонения , главно с женски цветове, с 1 брой женски цвят на възел. При единични растения в основата на главното стъбло се формират по няколко смесени възли и единични възли с мъжки цветове.

Вегетационен период – от поникване до начало на технологична зрялост на плодовете 58-60дни

Плодове - удължени, цилиндрични, с тъмнозелена повърхност, с рядко разположени средни по размер брадавици, завършващи с бели шипчета, без ребра по повърхността на кората. Плодовете са с дължина 22-25 см, без шийка откъм дръжката, с къси по светли ивици на върха на плода. Напречният пререз на плода е закръглено-триъгълен, с диаметър 4,2 – 4,8 см, със средно тегло 270-290гр.

Продуктивност – 9-10т/дка

Устойчивост на болести – устойчив на болестта брашнеста мана. Има висока поносимост и издръжливост към обикновена мана.

Отглеждане - ранно и средно ранно отглеждане в полиетиленови оранжерии и открито полско производство

Нагоре