Селекция и семепроизводство

Агротоп

Кала F1

Дребноплоден хибрид краставици - със силно вегетативно развитие и неограничен тип на растеж.
Растения - с предимно женски цветове.
Вегетационен период – от поникване до начало на технологична зрялост на плодовете 45 - 46 дни.
Плодове - удължени, цилиндрични, с тъмно-зелена повърхност и рядко разположени брадавички, завършващи с бели шипчета. Плодовете са с хрупкава консистенция, подходящи за консервиране.
Продуктивност - високодобивен хибрид: 6 - 8 т/дка.
Устойчивост на болести - устойчив на болестта брашнеста мана и толерантен на болестта мана.
Предназначение - за открито полско и оранжерийно производство.

Нагоре