Дорис 1 F1

Салатен хибрид краставици - със силно вегетативно развитие, с добре развити странични разклонения и неограничен тип на растеж.

Растения – с предимно женски цветове, с 1 до 3 броя женски цветове на възел.

Вегетационен период – от поникване до начало на технологична зрялост на плодовете - 54 - 58 дни. Листна петура - среден размер, с тъмнозелена окраска.

Плодове - удължени, цилиндрични, с тъмнозелена повърхност, с рядко разположени средни по размер брадавици, завършващи с бели шипчета, без ребра по повърхността на кората. Дължина: 21 - 23 см, без шийка откъм дръжката, с къси по-светли ивици на върха на плода. Напречен пререз на плода - закръглено-триъгълен, с диаметър 4,2 - 4,8 см, със средно тегло 270 - 290 гр. Плодовете са партенокарпни, генетически лишени от горчивина.

Устойчивост на болести - устойчив на болестта брашнеста мана и толерантен на мана.

Продуктивност - високодобивен хибрид: 8 – 10 т/дка.

Отглеждане - ранно и средно ранно отглеждане в полиетиленови оранжерии, и открито полско производство.

Нагоре